Атқару парағы анықтау атқару парағы бойынша тегін сөздікБарлық осы сайттың мазмұнын, оның сөздік, тезаурус, әдеби, географиялық және басқа да анықтамалық деректер тек ақпараттық мақсаттар үшін